تغییرات «شکلی» نباشد

امید فراغت روزنامه نگار

 

 

 

 

يک‌سال از عمر دولت سيزدهم گذشت نکته مهم و قابل تامل اين است که واقعيت‌هاي تلخ و شيرين در معرض ديدگان ملت ايران قرار دارد بنابراين پروپاگاندا و تبليغات مثبت و منفي نمي‌تواند طول، عرض و ارتفاع واقعيت‌هاي جامعه امروز ايران را کم يا زياد کند چرا که مردم در بطن واقعيت‌ها زندگي مي‌کنند و با پوست، گوشت و استخوان‌شان واقعيت‌ها را لمس و درک مي‌کنند بر همين اساس موافقان و مخالفان وضع موجود حاشيه به حساب مي‌آيند، چرا که شرايط و فضا به گونه‌اي‌ست، موافقان و مخالفان وضعيت موجود نمي‌توانند متن يعني محتواي جامعه را دست‌کاري کنند. بنابراين آنچه در بطن و محتواي جامعه امروز ايران در عرصه اقتصاد قابل مشاهده شده است واقعيت‌ها و تجربه‌هاي اصيلي‌ست که محصول تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي سياست‌داخلي و خارجي ا‌ست. آيا دولت سيزدهم متوجه پيامِ اعتراضات اقشار و اصناف مي‌شود؟ اگر پيام اعتراضات را مي‌شنود در قبال برون رفت از مشکلات وضعيت موجود چه تدابير و راهکارهايي دارد؟ براي مثال تغيير حجت عبدالملکي وزير کار، رفاه و تعاون اين پيام را به جامعه داده است که صدا و پيام اعتراضات شنيده شده است اما نکته مهم اين است تغيير و تبديل زماني معني و مفهوم واقعي مي‌دهد که تغيير و تبديل توامان شکلي و ماهوي باشد، چرا که تغييرات شکلي دواي درد مشکلات خرد و کلان اقتصادي و معيشتي نيست. بنابراين مهم‌تر از تغيير وزرا، دولت بايد نگاه خود را نسبت به مسائل راهبردي و اقتصادي اصلاح کند. دولت سيزدهم بايد بپذيرد تحريم‌ها در اقتصاد و معيشت مردم نقش مهم و اساسي بازي مي‌کند بنابراين انکار اين واقعيت بديهي يعني اثرات تحريم، کمکي به اصلاح و بهبود وضعيت موجود نمي‌کند. وقتي دولت سيزدهم بپذيرد تحريم‌ها ريشه مشکلات اقتصادي و معيشتي ملت است در چنين شرايطي سياست‌خارجي‌شان را به گونه‌اي تنظيم مي‌کند که به تحريم‌ها پايان دهند. در چنين فضايي‌ست که مي‌توان اميدوار بود که منشأ بيماري شناسايي شده است و به تعبيري متناسب با بيماري، درمان صورت مي‌پذيرد. همان‌طور که مي‌دانيد اقتصاد علم است بنابراين دستوري اداره نمي‌شود بنابراين دولت بايد از تجربيات اقتصادي موفق جوامع توسعه‌يافته الگو‌برداري کند تا بتواند به جامعه امروز ايران به صورت واقعي وعده رشد اقتصادي با درصدهاي مختلف بدهد. بنابراين سياست‌هاي تکراري، مسيرهاي تکراري و روش و منش‌هاي تکراري توليد نتايج متفاوت نمي‌کند! سال‌هاست دل‌خوش به تغييرات شکلي از اين دولت به آن دولت آمد و رفت شده است و به تبع اين تغييرات شکلي نه ماهوي، نتايج مشابه گرفته شده است آيا با وجود چنين نتايجي نبايد به دنبال تغييرات ماهوي رفت؟ بنابراين دولت سيزدهم متوجه باشد تا زماني که راهبردهاي کلان تجربه شده هميشگي در حوزه مديريت سياست‌خارجي و داخلي تکرار شود مشکل اقتصاد ايران با انتخاب فلان وزير يا جايگزيني او با يک فرد ديگر حل و فصل نخواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه