قرار جلب به دادرسی برای حسین دهباشی صادر شد

آرمان ملي: چندي قبل در پي انتشار توييتي از حسين دهباشي که حاوي اتهامي ناروا درباره علت رحلت يادگار امام(ره) بود، بيت بنيانگذار جمهوري اسلامي از وي شکايت قضائي کرد. ايسنا نوشت؛ وکيل آيت‌ا... سيدحسن خميني در پرونده حسين دهباشي گفت: اتهام نشر اکاذيب حسين دهباشي توسط شعبه 1050 دادگاه کيفري دو تهران احراز و قرار جلب وي به دادرسي صادر شده است. حتي گذشت و انصراف اعضاي بيت امام از شکايت خود، نافي تعقيب جنبه عمومي جرم نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي توسط نامبرده نخواهد بود. رسول آرامش گفت: توئيت اخير آقاي دهباشي مبني بر منع تعقيبش در مورد شکايت موکل بنده، يک اطلاع‌رساني غلط و دروغ است. اين وکيل دادگستري در واکنش به اظهارات اخير دهباشي که در قالب توييتي عنوان کرده که قبل از شکايت از يک مورّخ، بهتر بود که نسبت به رفع شبهات و ابهامات تاريخي اقدام مي‌شد تاکيد کرد: کسي او را به عنوان مورخ نمي‌شناسد، بلکه فقط خود اوست که عنوان مورخ را براي خود به‌کار مي‌برد. او در حال حاضر، يک گزارشگر و مستندساز است که براي اشخاص و سازمان‌ها از جمله صدا و سيما فيلم و گزارش تهيه مي‌کند. عملکردهاي او در فضاي مجازي نيز به خوبي نشان مي‌دهد که ‌شأن و جايگاه او فرسنگ‌ها با جايگاه يک مورخ فاصله دارد. گفتار و نوشتارش نيز بعضاً از جنس ادبيات نشريات زرد است که در فضاي مجازي رونق بيشتري يافته و هيچ ربطي به تاريخ و تاريخ نويسي و پژوهشگري ندارد. وي ادامه داد : مضافاً اينکه او نه تحصيلات آکادميک در زمينه تاريخ و تاريخ‌نگاري دارد، نه اثر علمي در موضوعات تاريخي کشورمان دارد و نه گزارش‌ها و مصاحبه‌هاي او با اشخاص و رجال سياسي از او يک مورخ مي‌سازد. بديهي است نمي‌توان براي توجيه نشر اکاذيب و شايعه پراکني يا براي پوشش دادن به ماجراجويي‌هاي رسانه‌اي ، از عنوان مورخ استفاده کرد. چنين روش و سياست‌هايي نه تنها هيچ ارزش علمي و تاريخي ندارد، با ادبيات و منطق تاريخ‌نگاري نيز ناسازگار است. پاسخگوي آن باشد.

يادگار امام روحيه تنبيه و انتقام جويي ندارند

وکيل آيت‌ا... سيدحسن خميني در پرونده حسين دهباشي در پاسخ به اين سوال که آيا واقعاً بيت امام(ره) و آيت‌ا... سيدحسن خميني مصمّم به پيگيري موضوع و مجازات دهباشي هستند؟ گفت: آقاي دهباشي يک مطلب کاملاً دروغ و کذبي را به مرحوم سيداحمد خميني که يادگار امام و نيز شخصيت اثرگذار در تاريخ انقلاب اسلامي بوده است، نسبت داده و در توييت‌هاي بعدي خود نيز نه تنها آن را انکار يا اصلاح نکرده است، بلکه ادعاي دروغ خود را در حد يک شبهه تاريخي معرفي کرده است که نشان مي‌دهد عمل او کاملاً عامدانه و آگاهانه بوده است. بنابراين، شکايت عليه وي از طرف اعضاي بيت امام ضمن اينکه يک حق شخصي و خصوصي براي ايشان محسوب مي‌شود، به عنوان يک موضوع عمومي نيز تلقي مي‌گردد و به همين دليل بوده است که توئيت آقاي دهباشي با واکنش‌هاي مختلف مردمي و رسانه‌اي مواجه گرديد و او خود شخصاً نيز موضوع را از حد يک مسأله خصوصي خارج نموده و آن را يک مسأله عمومي مرتبط با تاريخ کشور معرفي کرده است. لذا معتقدم حتي گذشت و انصراف اعضاي بيت امام از شکايت خود، نافي تعقيب جنبه عمومي جرم نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي نخواهد بود. وي اضافه کرد: با اين حال، با شناختي که از اعضاي بيت حضرت امام و شخص آقاي سيدحسن خميني دارم، ايشان اساساً روحيه تنبيه و انتقام‌جويي ندارند و معتقدم اعتذار به موقع و اقرار به اشتباه و اصلاح خطا از سوي آقاي دهباشي مي‌توانست در رفع جنبه خصوصي جرم و نيز در تعديل مسئوليت کيفري وي مؤثر باشد ولي متأسفانه توئيت‌هاي بعدي وي نشان مي‌دهد که بيشتر مايل به مجادله در فضاي مجازي است تا پاسخگويي در مورد عملکرد خود!

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه