سیل بازدید مسئولان از مناطق سیل‌زده!

محمد صالح رزم حسینی / منبع: اینستاگرام کارتونیست

حضور گسترده مسئولان مختلف در مناطق سیل زده و بازدید از خسارات به بار آمده. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه