عکس نوشــت

            قهرمان 
دونده المپیکی ایران قهرمان مسابقات بین‌المللی فرانسه شد. «حسن تفتیان» در ماده دو ۶۰ متر مسابقات بین‌المللی داخل سالن فرانسه، با زمان ۶ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه به مقام قهرمانی رسید.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه