۱۴۰۲ دوشنبه ۷ فروردين
ویژه نامه
انگلیس تیم بسیار خطرناکی استترکیب بازی با انگلیس از همین حالا مشخص است
کار پروین باورم نمی‌شد 
تیم‌ملی با شکست به استقبال جام جهانی رفت
به خاطر یک شکست مسخره به جام جهانی نرفتیم

با حضور کی روش 
نباید انتظارمان 
پایین باشد 
 نگاهی به وضعیت بازیکنان ایران