«حیای »تاج   و     بدهی ۱۰۰ میلیاردی فدراسیون فوتبال! 
دیدار استقلال - سپاهان افتتاحیه فصل جدید است
هر کاری لازم بود برای کشتی انجام دادم
عکس نوشــتمبالغ میلیاردی 
بابت بازیکنان 
بی‌کیفیت صرف نشود
خارج ازمستطیل سبزمشکلات فوتبال
 فوتبـــال داخلـــی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه