از اشتباهات مدیران قبلی تلویزیون درس بگیریدامید به تغییر محسوس در وضعیت درمانی «بابک برزویه»«حسن معجونی» 
با نمایش جدید می‌آیدتوليد آثار سينمايي در کشور احيا مي‌شودويدئوآرت «صورتگر» ۲ جايزه جهاني برد«سوئد» به ناتو بپیوندد، اقدام نظامی می‌کنیمنظامیان اوکراینی از انگلیس و آمریکا خط می‌گیرندکوتــــاهجمعيت کره‌شمالي هنوز واکسينه نشده‌اند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه