۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين
ویژه نامه
«استقلال» جام قهرمانی را سفارش دادگزارش «فوربس» از فرصت جام‌جهانی برای ایران
به صعود تیم‌ملی در جام‌جهانی، امیدوارم! 
عکس نوشــت«عزیزی‌خادم» 
اتفاق خوبی نبود! 
خارج ازمستطیل سبزبه «عزیزی‌خادم» نمره ۱۹ می‌دهمفوتــــبال داخلی