وداع با معمار والیبال ایران تغییری در کادرفنی پرسپولیس نداریمجدول نشان می‌دهد من چه‌کاره هستم
عکس نوشــتپرسپولیس 
می‌تواند بالاتر از استقلال بایستد! نگاه ویژه مدعیان به «حذفی»
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه