شورای‌‌عالی سینما احیا می‌شودسرمایه‌گذار فیلم کودک از پیش باخته است«عزت‌ا... مهرآوران» در خانه ابدی آرام گرفتحمیدرضا پگاه 
مجری یک مسابقهتلــویزیــونکوتاه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه