خسارت‌هاي وارده به کشاورزان و دامداران جبران مي‌شود

معاون اول رئيس‌جمهور:

خسارت‌هاي وارده به کشاورزان و دامداران جبران مي‌شود

آرمان ملي: معاون اول رئيس جمهور با اشاره به برنامه‌هاي دولت سيزدهم براي توسعه سيستان و بلوچستان، تاکيد کرد: وضعيت کنوني استان سيستان و بلوچستان بايد بهبود پيدا کند و دولت برنامه‌هاي ويژه‌اي براي توسعه همه جانبه اين استان درنظر گرفته است. محمد مخبر ظهر ديروز پس از بازديد از چاه نيمه‌هاي منطقه سيستان و برخي گلخانه‌هاي آسيب‌ديده کشاورزان از سرما، با حضور در فرمانداري ويژه شهرستان زابل در نشستي با مديران، نمايندگان و مسئولين اين منطقه با تأکيد بر اينکه در دولت سيزدهم براي پيشرفت کشور ريل‌گذاري جديدي شده است، افزود: با وجود برخي هجمه‌ها و فشارهاي دشمنان به زودي شاهد گشايش‌هاي خوبي در کشور خواهيم بود. وي با تأکيد بر اينکه مردم محور اصلي برنامه‌هاي توسعه دولت هستند، خاطرنشان کرد: بستر حضور و فعاليت مردم در پيشرفت کشور در اين دولت فعال شده است و دولت بعنوان تسهيل‌گر در کنار مردم و بخش خصوصي براي توسعه همه جانبه کشور حضور خواهد داشت. مخبر با اشاره به مشکلات کشور در زمان روي کارآمدن دولت سيزدهم اظهارکرد: گام‌هاي بلندي در زمينه اشتغال و مسکن برداشته شده است و به رغم برخي کارشکني‌ها، سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در حوزه‌هاي مختلف کشور برنامه‌ريزي شده و در حال انجام است. وي با اشاره به ظرفيت‌هاي استان سيستان و بلوچستان عنوان کرد: استان سيستان و بلوچستان با مزيت همجواري در کنار دريا و سفره‌هاي آب زيرزميني نبايد با مشکلات خشکسالي و کم آبي روبه‌رو باشد و دولت برنامه دارد تا با اجراي طرح انتقال آب از دريا، استخراج آبهاي ژرف و پيگيري حقابه هيرمند مشکلات کم آبي استان ظرف دو، سه سال آينده برطرف شود. معاون اول رئيس‌جمهور همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به خسارات وارده به دامداران و کشاورزان منطقه سيستان پس از سرمازدگي هفته‌هاي اخير، تصريح کرد: در اين سفر تصميمات خوبي براي ارايه کمک‌ها و تسهيلات مالي به گلخانه‌ها و دامداري‌هايي که از خشسالي و سرمازدگي دچار آسيب شده‌اند، اتخاذ مي‌شود. معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به مشکلات سوخت استان سيستان و بلوچستان تأکيد کرد: جايگاه‌هاي سوخت در اين استان متناسب با جمعيت و وسعت وجود ندارد و با برگزاري جلسات در اين سفر و با حضور وزير نفت برنامه‌ها و طرح‌هايي براي حل مشکل جايگاه‌هاي سوخت بررسي و پس از تاييد اجرا مي‌شود. وي با اشاره به سرماي روزهاي گذشته در اين منطقه و گراني قبض‌هاي برق اعلام کرد که براي جبران اين مسأله در اين سفر تصميم گيري مي‌کنيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه