داغی کف پا نه‌تنها بر کف اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند قسمت فوقانی پا، مچ و ساق پا را درگیر کند. داغی کف پا در افراد بزرگسال متداول است و می‌تواند در شب تشدید شود. دیابت یکی از شایع‌ترین عوامل داغی کف پاست. با این وجود، سوزش کف پا تنها یک نشانه از مشکلات متعدد دیگر است.