حمایت دولت از توسعه پروژه‌های نخبگان

وزیر کشور با بیان اینکه حمایت دولت از نخبگان علمی کشور قطع است، گفت: دولت از توسعه پروژه‌ها و مسائلی که مربوط به نخبگان است، حمایت می‌کند. هر تولیدی که داخلی می‌شود، یعنی ایجاد ظرفیتی جدید برای حفظ نخبگان در کشور. احمد وحیدی درباره خروج نخبگان از کشور و ارتباط این موضوع با عدم استفاده از این نیروها در جایگاه حکمرانی مردمی اظهار کرد: باید روی این موضوع دقیق‌تر بحث کنیم. درحالی که عده‌ زیادی از نخبگان از کشور می‌روند، عده زیادی هم به کشور برمی‌گردند. ما در حال حاضر بر اساس گزارش‌هایی که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری کشور ارائه می‌دهد، می‌بینیم که گام‌های خوبی برداشته شده و تعداد قابل توجهی از این عزیزان به کشور برگشته‌اند.  دولت از توسعه پروژه‌ها و مسائلی که مربوط به این نخبگان است، حمایت می‌کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه