تحريم ايران نقض حقوق بشر است

گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد:

تحريم ايران نقض حقوق بشر است

آرمان ملي: گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد با بيان اينکه به دولت آمريکا توصيه مي‌کنم وضعيت اضطراري و تحريم‌ها عليه ايران را پايان دهد، گفت: از آمريکا مي‌خواهم تحريم‌ها عليه مردم ايران را در زمينه‌هاي غذا، دارو، آب و بهداشت را متوقف کند. النا دوهان گفت:  من سفري به جمهوري اسلامي ايران داشتم که براي جمع‌آوري اطلاعات بي‌غرض و بي‌طرف براي شوراي حقوق بشر بوده است. تمام اطلاعات بررسي و راستي آزمايي خواهد شد. وي ادامه داد: بعد از امضاي برجام تمام تحريم‌هاي ثانويه برداشته شد و بعد از خروج آمريکا از برجام، تحريم‌ها عليه ايران دوباره بازگشت. دوهان اظهار داشت: کانادا هم تحريم‌هاي زيادي عليه بخش‌هاي اصلي ايران اعمال کرد. وي تاکيد کرد: تحريم‌هاي يکجانبه وضعيت حقوق انساني را در ايران به خطر انداخته است، و به معشيت مردم و طبقه آسيب‌پذير، آسيب زده است. اين تحريم‌ها باعث مشکلات تبادل مالي و بانکي شده است و باعث شده دريافتي‌هاي ايران با مشکل مواجه شود و اتباع کشورهاي ديگر هم با مشکل روبه‌رو شده‌اند. گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد تاکيد کرد: من مي‌خواهم تا تحريم‌ها در مورد بيماري‌هاي خاص از جمله ديابت و بيماري پروانه‌اي برداشته شود و شرايط درمان براي اين بيماران فراهم شود، من از همه بانک‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌خواهم که چارچوبي را در نظر بگيرند تا حقوق عادي مردم نقض نشود. وي در پاسخ به سوالي در مورد اينکه آيا اين موارد توصيه شما در گزارش اخيرتان به آمريکايي‌ها بوده است؛ گفت: همان‌طور که گفتم به بحث تبعيت افراطي از تحريم‌ها بپردازيم. شرکت‌هاي خارجي تحريم‌ها را خيلي سفت و سخت انجام مي‌دهند، بايد شرکت‌ها و بانک‌ها فعال شوند و تحريم‌ها را لغو کنند چرا که به کشورها آسيب مي‌زند. وي گفت: ما در بخش دولتي و غيردولتي صحبت‌هاي زيادي داشتم. من کارمند سازمان ملل نيستم اما با اينکه کارمند نيستم اين حق را دارم در شوراي حقوق بشر صحبت کنم و اين مسائل را گزارش کنم و توجه جهان را به اين مشکلات و مسائل تحريم شده جلب خواهم کرد؛ تحريم‌هاي هدفمند شوراي امنيت براي ما هم بسيار تعجب‌آور است و متاسفانه سازو کارهاي قانوني براي افرادي که در ليست تحريم‌ها قرار مي‌گيرند وجود ندارد. گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد با بيان اينکه جلسه‌اي که با کودکاني که از بيماري رنج مي‌بردند داشتم از دردناک‌ترين جلسات بود، گفت: درمورد ميزان خسارت نمي‌توام آمار بدهم اما دولت‌ها بهترين منبع هستند تا بتوانند بهترين آمار را بدهند. بايد تاثير اين تحريم‌ها را بررسي و تحليل کنم تا اين موارد رفع شود. وي در پاسخ به سوال ايرنا درباره تاثير منفي اقدامات قهرآميز يکجانبه بر حق سلامت به خصوص بيماران خاص و اينکه آيا در گزارش خود خواهيد گفت که اين اقدامات جنايتي عليه حقوق بشر است، گفت: در مورد بحث جنايت عليه بشريت، من دادگاه عالي قضائي نيستم، اما معتقد هستم که اين مورد نقض حقوق بشر است و کشورها بايد به اين اقدامات رسيدگي کنند. گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد ادامه داد: من در مورد پانسمان‌هاي کودکان پروانه‌اي و کمبود آن، گزارش‌هايي را تهيه کردم و برخي از همکاران همراهي کردند اما در مورد تحريم‌ها ديدگاه افراد سياسي است تا انساني.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه