خودروهای تولید ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ پلاک شوند!

رئـــيس مرکز شماره‌گذاري پليس راهور درباره علت عدم پلاک شدن حدود 11 هزار دستگاه خودرو که در پارکينگ يکي از خودروسازها قرار دارد، گفت: يکي از خودروسازها 10 هزار و 700 خودرو مدل 1400 دارد و پيگير بودند که ما اين‌ خودروها را به مدل 1401 شماره‌گذاري کنيم که بر اساس ماده چهار آئين‌نامه راهور، اسناد خودرو با مشخصات فني خودرو و شماره شاسي بايد يکسان باشد لذا به دليل مغايرت مدل با اسناد ارائه شده خودروهاي مذکور، شماره‌گذاري را انجام نداديم. سرهنگ علي محمدي با اشاره به نقل و انتقال 6 ميليون و 500 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته در مراکز تعويض پلاک اظهار کرد: از اين تعداد، يک‌ ميليون و 500 هزار دستگاه نوشماره بودند و اکنون نيز براي تأمين پلاک هيچ مشکلي نداريم. در صورت ارائه اسناد اين خودروها با مدل 1400، قطعا شماره‌گذاري انجام مي‌شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه