برخورد ساده‌انگارانه با يارانه‌ها

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

يکي از موضوعات پربازديدي که مردم بيش از هر زمان ديگري الان دارند پي مي‌گيرند، موضوع يارانه‌ها، دهک‌بندي‌ها و آزادسازي قيمت‌ها و به نوعي بخشي از حمايت‌هايي است که در راستاي آن، دولت قرار است از خانواده‌هاي نيازمند و بقيه مردم انجام دهد. اعلام شده که قيمت چهار قلم کالا اعم از مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنيات افزايش پيدا مي‌کند و اشاره شده که هيچکس حق ندارد هيچ خدمت يا کالاي ديگر را افزايش دهد. مي‌خواهم اشاره کنم که ساده‌انگارانه راجع به اين موضوع تصميم گرفته شده است. ساده‌انگارانه است از اين باب که مگر مي‌شود محصولي که با تخم‌مرغ يا مرغ درست مي‌شود، افزايش قيمت پيدا نکند؟ مگر مي‌شود صنايعي که در اين موضوع مرتبط هستند، قيمت‌هاي خود را در توليدات مختلف افزايش ندهند؟ يا افزايش هزينه‌هاي ديگر براي توليد همين چهار قلم کالا، حمل و نقل و اياب و ذهاب و نگهداري و به‌ويژه آنان که مواد اوليه نياز دارند، رخ ندهد؟ طبيعي است که قيمت آنها هم افزايش پيدا خواهد کرد. به‌ويژه اينکه عمده اينها توسط بخش خصوصي توليد مي‌شود. لذا پرداخت يارانه‌ها و آزادسازي اينگونه قيمت‌ها که به نظرم ديگر قابل برگشت هم نيست، مشکلاتي را براي گروه‌هاي مختلف به‌ويژه دهک‌هاي نيازمند ايجاد خواهد کرد. موضوعي که واقعا بايد نگران شويم از اين باب که بسياري از اين خانواده‌ها حتي فرصت‌هاي اشتغال خردشان را که در گذشته داشتند در دوران کرونا از دست دادند. لذا فشار اين شرايط روي اين گروه‌ها به مراتب زيادتر خواهد بود. نگاهي به تجارب قبلي چنين پرداخت‌هايي در کشور خودمان داشته باشيم، بخوبي به اين موضوع پي مي‌بريم که بيش‌ترين گروهي که در نتيجه افزايش اين قيمت‌ها آسيب مي‌بينند، گروه‌هاي نيازمند هستند. نهايت اينکه دولت همت کرده و گفته که بجاي 300 هزار تومان، 400 هزار تومان پرداخت مي‌کند. آيا فرق هزينه خانواده‌هاي نيازمند که قرار است با يارانه جبران شود، با اين صد هزار تومان هست؟ طبيعتا پاسخ از نظر من به عنوان يک مددکار اجتماعي و يک شهروند هم، «خير» خواهد بود. چون من هم تحت تاثير افزايش قيمت‌ها قرار گرفتم. نکته ديگري که خيلي اهميت دارد اين است که نمي‌توانيم تحولات قيمت ارز را کنترل کنيم. همان‌گونه که اخيرا به کانال 30 هزار تومان نزديک شده بود و تورم ناشي از اين چنين شرايطي، موضوع قابل مديريت به شکل ساده نيست. حداقل نمي‌دانم با چه پشتوانه کارشناسي تصميم به چنين کاري گرفته شده است؟ به نظر نگارنده اين نوع پرداخت يارانه‌ها فشار را بر قشر فقير، حتي فقراي تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي بيشتر خواهد کرد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه