تبعات حذف ارز 4200 تومانی؟

ادامه از صفحه اول/  دنبال دارد. روغن، نهاده دامی در سال آینده ارز 4200 تومانی نخواهند داشت اما برخی از کالاها مانند دارو، ممکن است همچنان مشمول پرداخت ارز ترجیحی باشند. چنانچه پول بی‌پشتوانه چاپ شود هم گرانی به وجود می‌آید و هم انتظارات تورمی به موضوع گرانی دامن می‌زند. با وجود ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی دارو برخی از داروها گران شده یا کمیاب شده‌اند، نه تنها بازار دارو که در نهاده‌های دامی نیز برخی از افراد نسبت به احتکار اقدام کرده‌اند تا به زودی با نرخ‌های بیشتری به بازار عرضه کنند و این سودجویی قطعا شرایط را برای مردم سخت می‌کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه