روی خط آرمان ملی

سرقت کابل‌های تلفن
سریال دنباله‌دار سرقت کابل‌های تلفن ثابت در اکثر مناطق شهرستان‌های تهران ادامه دارد و این امر باعث می‌شود که تلفن‌های منازل قطع شود و دیگر اینترنت نداشته باشیم و برای کلاس‌های غیرحضوری دانش‌آموزان و دانشجویان با مشکل روبه‌رو هستند از مسئولان مخابرات درخواست رسیدگی به این موضوع را داریم. 
کاشف از مرتضی گرد
 
پروتکل بهداشتی 
متاسفانه با توجه به بیماری کرونا دیگر در اتوبوس‌های برون شهری فاصله‌ها رعایت نمی‌شود و هستند کسانی که بدون ماسک وارد اتوبوس می‌شوند ولی کسی جلوی آنها را نمی‌گیرد. 
یک شهروند از تهران 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه