آموزش و پژوهش زیرساخت توسعه

محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران

برخی در گذشته زندگی می‌کنند و برخی دیگر امروز را در می‌یابند و خیام گونه بر حال زیستن اصرار دارند. اما کسانی هم در کنار ما هستند که برای فردا زندگی می‌کنند و آینده را می‌جویند، این گروه معدود که شمارشان ناچیز اما تاثیرشان فراوان است اگرچه بیش از دو دسته دیگر می‌کوشند وکمتر می‌آسایند اما پس از دورانشان قدرشان شناخته می‌شود و تاثیر دغدغه‌هایشان آشکار می‌گردد، هاشمی اینگونه بود همواره به فکر فردای سرزمینش بود و برهمین اساس نسل فردا و کیفیت وتوانمندی آنان را راهگشای آینده جامعه می‌دانست. مهم‌ترین آرزوی آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی، توسعه ایران بود و برای وی که علاوه بر تحصیل و تامل در علوم دینی به ارزش علم و تربیت در اسلام و تاثیر آن در رشد جامعه واقف بود از جایگاه ونقش آموزش و پژوهش در جوامع توسعه یافته نیز مطلع شده بود، سنگ نخست و زیربنای اصلاح و توسعه جامعه را در آموزش وپرورش صحیح می‌دانست و به ‌همین علت پس از هجرت به تهران در سال 1346، یکی از خلأ های جامعه آن روز قشر متدین جامعه را که وجود مدارس اسلامی برای دختران بود با تاسیس مدرسه رفاه که به اتفاق شهید باهنر، شهید رجایی و سایر دوستان وهمراهانش بود، با کمک اخوان فرشچی بنا نهاد. نامگذاری رفاه برای این مدرسه نیز تفاوت نگاه هاشمی به جامعه آرمانی را با نگاه‌های متحجر و تندرو که رفاه و آرامش مردم را برخلاف آموزه‌های دینی می‌دانند نشان می‌دهد. در سال 1354 هاشمی به همراه دکتر باهنر برای بازدید از نظام آموزشی ژاپن به این کشور سفر کرد که نقطه عطفی در شناخت وی از آموزش در جوامع توسعه یافته تلقی می‌شد، برهمین اساس پس از پیروزی انقلاب، بلافاصله توسعه آموزش در جامعه به یکی از اولویت‌های وی تبدیل شد و کمبود شدید ظرفیت آموزش عالی در ایران، ایده تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی را در ذهن هاشمی نشاند و با ایراد خطبه دانشگاه آزاد در سال 1361 در نماز جمعه تهران و در اوج تهدیدهای نظامی جنگی، نشان داد که هاشمی دهه‌های بعد ونیازهای فردای جامعه را می‌بیند، با کسب حمایت وموافقت امام و با وجود مخالفت دلواپسان وقت و جریان تندرو چپ دانشگاه آزاد به‌سرعت توسعه یافت و دهه‌های هفتاد وهشتاد نشان داد که این ظرفیت عظیم چه خدمت بزرگی به علم و خانواده‌های ایرانی بود. با تشکیل دولت سازندگی، تقویت زیرساخت‌های نظام آموزش‌عالی به‌صورت بی‌سابقه‌ای در دستورکار دولت قرار گرفت به نحوی در نهضت مدرسه سازی که میزان مدارس احداث شده در دولت سازندگی در هیچ یک از دولت‌های قبل وبعد سابقه نداشت و طی هشت سال به اندازه کل مدارس احداث شده در رژیم پهلوی فضای آموزشی در ایران ساخته شد خدمات هاشمی به علم منحصر به تامین زیرساخت‌ها نبود و توجه ویژه وی به فناوری و ارزش علم موجب شد که ارتقای کیفی بی‌سابقه‌ای در نظام آموزشی ودانشگاهی ایران رخ دهد و نخبگان علمی ایران در المپیادهای جهانی افتخار آفرین گردند. ذهنیت هاشمی معطوف به سختگیری و تحمیل عقیده به دانش‌آموزان و دانشجویان نبود و براقناع و حرکت علمی به‌جای دستورات حاکمیتی و فرمایشی در فضای دانشگاه تاکید داشت. با همه آسیب‌ها وضربه‌هایی که جریان تندرو به میراث علمی و فرهنگی هاشمی وارد ساخته‌اند، همچنان جامعه علمی کشور بر تداوم راه‌هاشمی بر توسعه مبتنی برعلم و از پایین به بالا در فضای آموزشی وپژوهشی کشور تاکید دارند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه