ضرورت‌های توافق ایران و غرب

اسلام ذوالقدرپور تحلیلگر مسائل بین الملل

برخی بایسته‌های توافق برای رفع تحریم‌های ایران در مذاکرات 8 وین حتی اگر توافق دردناک باشد، چنین است: 1- نابسامانی شدید اقتصاد جهانی و اثرگذاری آن بر مشکلات و بحران اقتصاد ایران. 2- نارضیاتی و ناخشنودی شهروندان ایرانی از شرایط اقتصادی خویش طی چند سال گذشته و ظهور مکرر موج‌های اعتراض و آشوب. 3- تغییرات شدید اقلیمی که توافق و رفع تحریم برای مقابله با دامنه و پیامدهای آشوب‌ها و تغییرات اقلیمی را ضرورتی حیاتی برای ایران ساخته است. 4- تلاش دولت‌های رقیب و دشمن ایران برای تقویت نارضایتی شهروندان ایران از مسایل اقتصادی. 5- تغییر موازنه منطقه‌ای در آسیای جنوب غربی و ائتلاف‌سازی علیه ایران که نیاز ایران به تنش‌زدایی با اروپا و آمریکا را افزایش می‌دهد. 6- سوءاستفاده برخی رقیبان منطقه‌ای و همسایگان از تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای انزوای ایران و کسب درآمدهای خاص از دور زدن تحریم‌ها که نمونه آن دولت ترکیه است! و... که تلاش‌های دولت آیت‌ا... رئیسی برای دستیابی به یک توافق جدید در مذاکرات وین و لغو تحریم‌های ضد ایران را در اولویت سیاست‌گذاری عمومی ایران قرار داده است. سوم - توصیه بزرگان به تعامل و مذاکره حتی با دشمنان: یکی از اصول بنیادین در سیاست‌گذاری عمومی را می‌توان اصل تعامل و مذاکره برای تحقق اهداف قلمداد کرد که در سیاست‌گذاری خارجی نمودهای بیشتری می‌یابد. به صراحت می‌توان ادعا کرد که شرایط کنونی نظام جهانی و وضعیت کنونی ایران، چنان حساس است که یکی از بزنگاه‌های تاریخی برای ایران را شکل داده است. بزنگاه تاریخی که می‌تواند به شکل‌گیری یک نظم نوین جهانی و منطقه‌ای در منطقه در راستای هداف راهبردی ایران بدل گرد یا برخلاف آن. اکنون قرار است از هشتم آذر در وین زهرآگین به مذاکرات مجدد جهت رفع تحریم‌های ایران پرداخته شود، علاوه بر دقت و هوشیاری مذاکره کنندگان ایران، لازم است تا فضای رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی ایران نیز سیاستی جدید در حمایت از این مذاکرات داشته باشد. سیاست جدید رسانه‌ای که بر احتمال زهرآگین بودن برخی پیامدها و بندهای توافق 8 وین معطوف بوده و افکار عمومی شهروندان ایران را برای پذیرش نتایج و پیامدهای شاید دردناک توافق جدید وین آماده سازد. واقعیت کنونی ایران و نظام جهانی این است که ایران هرچند حق انتخاب دارد اما قدرت انتخاب لازم برای حضور در مذاکره وین را ندارد. اما به هرحال مطابق توصیه‌ها باید سیاست تعامل، مذاکره و توافق همچنان در دستورکار اصلی دولت ایران و ضرورت بنیادین سیاستگذاران ایرانی باشد، حتی اگر نیش زهرآگین وین را نیز نوش جان کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه