چطور یک سوم شمال ویلا شد!

مهدی عزیزی

در استان مازندران به‌صورت میانگین سهم کاربری کشاورزی در تغییر کاربری به مسکونی حدود ۳۰ درصد بوده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه