ترمیم اعتماد عمومی، شدنی است؟

علی صوفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب

دولــت مردمی می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد اما دولت مردمی به معنی دولتی است که به دنبال تحقق خواسته‌‌های مردم است. تشکیل چنین دولتی در کشور ما نیازمند استفاده از همه سلایق در کشور است که رئیس جمهوری هم در حرم امام به این مساله تاکید کردند. اگر در سطح وزیران این امر کمتر ممکن شد در سطوح دیگر، دولت به این سمت حرکت کند. به دلیل تنوع فکری و سیاسی که در کشور ما وجود دارد نمی‌توان امور را با یک تفکر اداره کرد. رئیس جمهوری هم چنین ادعایی ندارد. بنابراین از مهم‌ترین الزامات دولت مردمی تشکیل دولت فراگیر است. به این معنا که سلایق در چارچوب نظام در اداره کشور سهم داشته باشند. در این صورت وحدت ملی مدنظر رئیس جمهوری هم محقق خواهد شد وگرنه با کنار گذاشتن همه سلایق و تنها استفاده از یک سلیقه، دولت مردمی شکل نخواهد گرفت. اقدام رئیس جمهوری در استفاده از وزیر راه دولت قبل، اقدامی در همین جهت و  یک امر مطلوب بود. تشکیل دولت مردمی و فراگیر پیش نیاز بازسازی سرمایه اجتماعی در کشور است، دولت می تواند در سطوح مدیران میانی این تنوع فکری و سلایق مختلف را به منصه ظهور برساند. آنگاه مردم احساس خواهند کرد که مساله دولت حل مشکلات آن‌ها است نه اینکه افراد یک جناح خاص حتما مسئولیت‌ها را پر کنند. وقتی نگاه مردم نسبت به مسئولان و نحوه اداره کشور عوض شد ما می‌توانیم جرقه‌ های بازسازی و ترمیم سرمایه اجتماعی قوه مجریه را مشاهده کنیم. قدم بعدی ایجاد شفافیت و توجه به مطالبات مردم است. وقتی عامه مردم در موضوعی درخواستی دارند نباید دولت خود را بی توجه و بی تفاوت نشان دهد. توجه به خواست مردم اصلی ترین وظیفه یک رئیس جمهوری است که با رای ملت انتخاب شده است. در سال‌ های گذشته متاسفانه در برخی مواقع این بی‌توجهی به خواست مردم را ما شاهد بودیم. بعد از شفافیت و توجه به خواست مردم قدم بعدی ایجاد دولت کارآمد با سیاست‌ های عقلانی در داخل و خارج کشور است. اگر این امور محقق شود ترمیم سرمایه اجتماعی دور از دسترس نخواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه