برجام و حمله موشکی به اسرائیل

صادق ملکی تحلیلگر مسائل سیاسی

در مقطعــی که مذاکــرات برجام در جریان بوده و توان موشکی و سیاست منطقه‌ای ایران عامل اختلاف است، در زمانی که لبنان آبستن تحولات احتمالی علیه حزب‌ا... است، در حالی که عرضه عراق برای ایران شده است، در هنگامی که روس‌ها آسمان سوریه را برای حمله به نیروهایی ایرانی امن کرده‌اند و پرواز مستقیم از تل‌آویو به دمشق دارند، چگونگی و ابعاد شعله‌ور شدن این بحران محل تعمق است. باید به این اندیشید که آیا به این بحران فقط باید از زاویه حمله حماس به تل‌آویو نگریست‌. می‌دانیم و می‌دانید که فارغ از بحث اشغالگری اسرائیل در موضوع فلسطین، مساله فلسطین و اسرائیل از بدو آن برای کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی نقش ابزاری داشته است و دارد. با این پیش‌فرض و نگاه باید در بحران اخیر میان فلسطینیان و اسرائیل در منطقه، نقشه و تصویر کلی خاورمیانه را مد‌نظر قرار دهیم و ارزیابی کنیم چه اهدافی توسط کلیه کشورها و گروه‌های ذی‌نفع در پس این حوادث تعقیب می‌شود. کیست که نداند امنیت و موجودیت اسرائیل خط قرمز آمریکا و روس‌هاست، اما کارکرد و بروز این نگاه و حساسیت در تهدیدات راهبردی است. با هدف تحقق اهداف سیاسی در مسائل تاکتیکی، واشینگتن و مسکو می‌توانند امنیت اسرائیل را به چالش بکشانند‌. حتی اسرائیل نیز اگر این بحران عامل بر‌هم‌زدن برجام، فشار به حزب‌ا...، در دستور کار قرار گرفتن مذاکرات در موضوعات دیگر و سیاست منطقه‌ای ایران باشد، حاضر است بهای آن را بدهد. آمریکا، روس‌ها، اسرائیل و برخی کشورها می‌توانند بهره‌مند از این بحران شوند. تنظیم معادلات داخلی اسرائیل، بر‌هم‌زدن بر جام، ورود حزب‌ا... لبنان به بحران و تشدید دوقطبی نسبت به حزب‌ا... در این کشور، تامین منافع و تنظیم سیاست‌های کشورهای منطقه در ارتباط با ایران و اسرائیل و...‌ از جمله اهداف این بحران می‌تواند باشد که دستاورد کمی برای دشمنان ایران نیست. به دلایل متعدد سیاسی و اقتصادی، به نتیجه نرسیدن برجام برای روس‌ها به‌خودی خود یک هدف مهم است که می‌تواند با به تصویر کشیده‌شدن نقشه کلی و ارتباطات تحولات با یکدیگر برای آن، جایی جدی در تحلیل بحران باز کرد. از سوی دیگر از منظر واشینگتن بر‌جام یک روند است که در ادامه خود باید قدرت موشکی و سیاست منطقه‌ای ایران مورد مذاکره قرار گیرد. با موشک باران تل‌آویو و بزرگ‌نمایی تبعات آن توسط اسرائیل‌، توجیه سرکوب شدیدتر فلسطینی‌ها از یک سو فراهم شده و از سوی دیگر این بحران سبب می‌شود غربی‌ها، موضوع موشکی و سیاست منطقه‌ای ایران را جدی‌تر در روند مذاکرات مطرح و پیگیری کنند. لذا با اندیشیدن به ابعاد و علل بحران موشک باران تل‌آویو به جشن و خوشحالی زود‌هنگام تن ندهیم. باشد که این‌چنین نباشد. باشد که اسرائیل نابود شود‌‌. ولی آرزوها جایی در واقعیت‌های تحمیلی سیاست که متکی بر قدرت است، ندارند. غرب صبور است و می‌دانند ما بیش از همه نیاز و تلاش داریم برجام مرده را زنده کنیم. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم دستورالعمل بر‌هم‌زدن بر‌جام ریشه در داخل نیز دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه