قهر، دردی درمان نمی‌کند

کاظم اکرمی تحلیلگر مسائل سیاسی

سیاسیون با رفتار و منش خود می‌توانند انگیزهِ عموم را برای رای دادن بالا ببرند، جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست. البته در میان، رفتار اصولگرایان نمی‌تواند تاثیر چندانی بر جامعه بگذارد. به هر حال واقعیت چیزی جز این نیست که قشر دانشگاهی و تحصیلکرده توجهی به تحرکات جریان اصولگرایی نشان نمی‌دهند. اصلاح‌طلبان هم در شرایط بدی قرار دارند. یعنی آنها از نظر مردم در مشکلات گذشته نیز نقش دارند؛ چون چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبی حاضر به عذرخواهی نشدند، طبیعی است که سبد رای این جریان هم تحت تاثیر قرار بگیرد. در مجموع، اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نمی‌توانند شور انتخاباتی به وجود آورند. با این حال، سیاسیونی که بنا به ورود به رقابت‌های انتخاباتی دارند، باید با منطق‌گرایی به نوعی با هم رقابت کنند که نتیجه کارشان منجر به وحدت ملی شود تا از این طریق، جامعه آمادگی حضور در پای صندوق رای باشد. همه باید این را در نظر بگیریم که قهر با انتخابات به هیچ وجه به صلاح نیست و از هر منظر که نگاه کنیم، رای ندادن دردی از کشور و مردم درمان نمی‌کند. مهمترین نکته این است که شورای نگهبان اجازه دهد افراد ملی و کارنامه‌داری که از شایستگی کافی برخوردارند به فضای رقابتی ورود کنند، اگر در انتخابات ریاست جمهوری، مشارکت بالا نباشد، دشمنان به سوءاستفاده از آن پرداخته تا به از این فضا برای منافع خود علیه کشورمان استفاده کنند. ناامیدی مردم، گره‌ها را کورتر خواهد کرد؛ به همین دلیل باید تلاش جریان‌ها در داخل و خارج برای دلسرد کردن مردم را بی‌اثر کرد تا ان‌شاءا... کشور انتخاباتی پر شور را برگزار کند. شورای نگهبان و دیگر نهادهای رسمی، فرصت ظهور و نام‌نویسی را به نیروهای سالم و کاردان بدهند تا از این طریق، مردم بتوانند مسئولی با شایستگی‌های بالا را برای اداره کشور انتخاب کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه