صدور پروانه ساخت «داد» جلیلی

شورای صدورپروانه ساخت در جلسه اخیر با ساخت ۴ فیلمنـامه مـوافقت کرد. به گـزارش روابــط عمومی سازمان امورسینمایی و سمعی بصری، فیلمنامه‌های «داد» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی ابوالفضل جلیلی، «شهرک» به تهیه‌کنندگی، کارگردانــی و نویسنــدگی علی حضرتـی پروانه ساخت دریــافت کردنــد.همچنین با ساخت «صنـدلی صدام» به تهیه‌کننــدگی محســن مسافــرچی، کـارگردانی و نویسندگی حســن نـاظر و انیمیشن «مسافری از دایتیا» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی سیدمحمـد حسیــن علمدار و کــارگردانــی سیـداحمد علمداربایگی مواقفت شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه