ساخت ۱۵ سوله بحران در پایتخت

رئیس شورای شهر تهران از ساخت ۱۵ سوله بحران جدید در تهران خبر داد. محسن هاشمی رفسنجانی گفت: با اتمام عملیات عمرانی این سوله‌ها، استانداری استان‌های معین در آنها مستقر شده و در صورت وقوع بحران به ‌عنوان استان معین در کنار پایتخت قرار می‌گیرند. وی با تاکید بر اینکه حوزه بحران در تمام ابعاد خود، یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای شهرداری تهران است، بیان کرد: بر این اساس در تلاشیم حجم قابل‌توجهی بودجه را برای این حوزه در قالب سازمان‌ها و ساختارهای مختلف در شهرداری تهران در نظر داشته باشیم. در صورتی‌که یک بحران در پایتخت رخ دهدتمام اولویت‌های ما تغییر کرده وظرفیت‌هاکاملابه سمت مدیریت بحران تغییـر پیدا می‌کند، اما تمام تلاش ما در مواقع پیش از وقوع بحران بر اقدامات پیشگیرانه است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه