وضعیت کرونا در برخی استان‌ها نگران کننده است

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران روند بيماري کرونا در 2 استان بويژه خوزستان را با شيب تند توصيف کرد و گفت: اين وضعيت نگران کننده است. مسعود يونسيان اپيدميولوژيست افزود: شيب افزايشي بيماري کرونا در چند استان مشاهده مي‌شود و در 2 استان اين شيب بيشتر است و بقيه استان‌ها را مي‌توان به افت‌و‌خيزهايي که اين بيماري در هفته گذشته رخ داده، تحليل کرد. وي به مردم توصيه کرد که همچنان توصيه هاي بهداشتي را به دقت رعايت کنند و اصلا نسبت به اين بيماري سهل‌انگاري نکنند. اين استاد دانشگاه به روند بيماري کرونا در ماه هاي اخير در کشور اشاره کرد و گفت: براساس موارد گزارش شده از استان‌ها، از ابتداي دي ماه روند کاهش سرعت انتقال بيماري متوقف شده بود به عبارتي تا ابتداي دي ماه تعداد موارد ابتلا به شدت در حال کاهش بود. يونسيان ادامه داد: در دي ماه يک وضعيت به نسبت باثباتي را پشت سر گذاشته‌ايم و از ابتداي بهمن شاهد افزايش بيماري در برخي استان‌ها هستيم. روند بيماري کرونا در اين ماه در برخي استان‌ها افزايش بيشتري داشته و در برخي مناطق ديگر هم روند بيماري تقريبا يکنواخت و ثابت بوده است. وي خاطرنشان کرد: وضعيت تجمعي آمار کشور در هفته آخر بهمن ماه حاکي از توقف روند افزايشي تعداد موارد جديد است، آمار تفکيکي استان‌ها نشان مي‌دهد در برخي استان‌ها اين روند هنوز در حال افزايش است. اين اپيدميولوژيست همچنين اظهار داشت: در شرايط کنوني وسايل حمل و نقل عمومي شهري و بين شهري بايد با ظرفيت کمتري فعاليت کنند که در اغلب موارد اين موضوع رعايت نمي‌شود. يونسيان يادآور شد: حتي در بيشتر اتوبوس‌هاي بين‌شهري فاصله‌گذاري بين مسافران رعايت نمي‌شود و صندلي ها را تا جايي که مسافر داشته باشد، تکميل مي‌کنند. وي افزود: اگر با اين شيوه بخواهيم با اين موضوع مقابله کنيم با شکست مواجه و دچار آسيب‌هاي فراواني خواهيم شد. وي ادامه داد: بسياري از مشاغل براثر اين بيماري آسيب‌هاي جدي ديده‌اند، ولي صنعت حمل‌و‌نقل تعطيل نشده و در حال فعاليت است پس بايد پروتکل‌هاي بهداشتي به خصوص فاصله گذاري فيزيکي و کاهش ظرفيت مسافران را رعايت کنند تا سلامت مسافران به خطر نيفتد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه