احمد مازنی مطرح کرد

جبهه‌های دائمی سیاسی جایگزین احزاب انتخاباتی شوند

يک نماينــده تــهــران در مـــجلس دهم در نوزدهمين کنگره حزب مردم سالاري اظهار کرد: حزبي نبودن به لحاظ فرهنگي و ارزشي در جامعه ما يک ضد ارزش تلقي مي‌شود و وقتي افراد مي‌گويند عضو هيچ حزب و گروهي نيستم امتياز هم تلقي مي‌شود. حجت‌الاسلام احمد مازني با بيان اينکه بدون تعريف درست و نقش مشخص براي احزاب، افراد محوريت مي‌يابند، گفت: در اين حالت، هر کس که صداي بلندتري داشته باشد و شعارهاي عوام پسندتري بدهد جايگاه پيدا مي‌کند؛ اين در حالي است که تحزب مهمترين حلقه وصل زنجير دموکراسي است. وي افزود: در يک نظام سياسي مردم‌سالار، حزب يک حلقه بسيار مهم براي وصل شدن زنجيره مردم به حاکميت است و شايد مهمترين حلقه اتصال به مردم براي نظام سياسي است ولي متاسفانه در اصلاح قانون انتخابات در ادوار مختلف يا نخواستند يا نتوانستند در اصلاح قانون انتخابات، حزبي شدن انتخابات را قانوني کنند. عضو حزب مردم‌سالاري ادامه داد: برخي از محدوديت ها مربوط به شوراي نگهبان است. متاسفانه افراد نسبت به پيماني که در قانون اساسي بين مردم و حاکميت بسته شده پايبند نيستند زيرا قانون ما حزبي نيست و کساني هستند که زنبيل خود را جاي ديگري گذاشته‌اند و قصد دارند امتياز بگيرند که اين يکي از دلايل مهم حزبي نشدن فعاليت سياسي در ايران است. اين فعال سياسي با اشاره به اين موضوع که تقريبا اکثر قريب به اتفاق شخصيت‌هاي تاثيرگذار و سياسي ايران از ابتداي انقلاب تا امروز و قريب به اتفاق آنها معتقد به حزبي شدن اداره کشور هستند، تصريح کرد: جز عده کمي، بخش زيادي از جريان اصولگرا و همه جريان اصلاح طلب، حزبي شدن اداره کشور را مطلوب و ضروري مي دانند. مازني اضافه کرد: بيشتر احزاب و افراد تاثيرگذار کشور معتقدند که سه الي چهار حزب بزرگ و اساسي در کشور شکل بگيرد و براي اداره کشور برنامه بدهند و پاسخگو باشند، اما نمي‌دانم چرا اراده لازم براي تحقق اين مطالبه و موضوعي که همه به آن رسيده‌اند شکل نمي‌گيرد و چرا محقق نمي‌شود؟ اين فعال سياسي اصلاح طلب عنوان کرد: بهتر است اعضاي احزاب از اختلافات کودکانه خود دست بردارند چون اين دعواها اولويت‌ ما نيست و بايد سعي کنيم بر اساس خواسته‌ها، همدلي‌ها را افزايش دهيم. وي با اشاره به تشکيل نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان، ابراز داشت: جبهه اصلاح طلبان ايران شکل گرفته است؛ حتماً نقد جدي و اشکالاتي بر آن وارد است ولي بايد همين را تقويت کنيم و ذيل اين جبهه، فراکسيون‌هاي مختلفي از احزاب هم‌سو تر شکل بگيرد که با هم رقابت کنند و کانديداهاي حزبي خود را به جامعه معرفي کنند. اين فراکسيون‌هاي ذيل جبهه‌اي نيروهايشان را آموزش دهند و در اين جهت حرکت کنند؛ در جبهه اصولگرايي هم همينطور عمل کنند. مازني با تاکيد بر اينکه پيشنهادم ايجاد جبهه‌هاي دائمي است نه انتخاباتي و فصلي، افزود: من فکر مي‌کنم گام اول براي تحزب اساسي اين است که ما به جبهه ها اهميت دهيم و اينها مشکلات را طرح و در جهت برطرف کردن آن حرکت کنند. مازني اظهار کرد: کساني که در مورد قانون اساسي نظر بازنگري دارند، بايد مشخص کنند کدام بخش‌ها بايد اصلاح شوند و کلي گويي کمکي نمي‌کند. به همين دليل ابتدا من بر روي اجراي صحيح همين قانون و پرهيز از تفسير سليقه‌اي آن قانون اساسي اصرار دارم و بازنگري در قانون اساسي بايد از طريق گفت‌وگوي ملي با تعيين موضوعات بازنگري و گزينه‌هاي بازنگري مورد اجماع قرار گيرد. وي تصريح کرد: مهمترين مسأله انتخابات موانع مشارکت مردم است. چرا مردم با صندوق راي قهر کرده‌اند؟ من فکر مي‌کنم در حال حاضر اين مسأله جناحي نيست و همه اتفاق نظر دارند که در انتخابات 1400 مي‌توانند تاثير داشته باشند. مثلا در بحث ويروس کرونا اصولگرا و اصلاح‌طلب جان خود را دوست دارد و سلامت ملت برايشان مهم است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه