انبوه اختلالات روانی در پساکرونا

محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی

در حال حاضر در شرايط مناسبي قرار نداريم و سلامت روان مردم در مخاطره است. با اين شرايط در حالت دفاع روان‌شناختي هستيم و تاثيرات منفي خود را در حد اختلافات باقي مي‌گذارد اما اثرات درازمدت آن در ايام پساکرونا فاجعه‌آميز خواهد بود. لازم است براي سلامت روان مردم برنامه‌ريزي بيشتري انجام شود و صداوسيما برنامه‌هاي آموزشي بيشتري در اين زمينه داشته باشد. با شروع بحران کرونا در ايران، در ميان مردم اضطراب و نگراني شديد و ترس غيرطبيعي ديده مي‌شد که بر روان و جسم آنها اثرات منفي برجاي گذاشته بود. از سوي ديگر، واکنش افرادي که داراي بيماري زمينه‌اي روانشناختي نيز بودند شديدتر و نگراني‌ آنها نسبت به بيماري بيشتر بود؛ به‌طوري‌که بعضا نشانه‌هايي در حد خودکشي نيز در برخي افراد ديده مي‌شد. از سوي ديگر، در اوايل شيوع کوويد- 19 در ايران شايعات مربوط به بيماري و اطلاعات پيرامون آن نيز زياد بود و همين امر منجر به ايجاد ترس غيرمنطقي و التهاب و در نهايت واکنش هيجاني در بين مردم شده بود. از طرفي با لزوم وجود ترس منطقي براي رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي مواجه بوديم و از طرف ديگر بايد وضعيت را به آرام‌سازي رواني سوق مي‌داديم. در شرايط کنوني همه افرادي که دچار بيماري شدند يا در خانواده خود عزيزي را از دست دادند از نظر رواني با مشکلاتي مواجه شده‌اند. در پيش از پاندمي کوويد- 19 با امکان برگزاري مراسم عزاداري و همدلي مردم با خانواده‌ها شرايط درک از دست دادن عزيزان راحت‌تر بود اما اکنون اين سوگ را بايد در خود حفظ کنيم و مردم با سوگ در خود فرورفته‌اي مواجهند. اکنون شرايط روان مردم مخاطره‌آميز است و اثرات درازمدت آن در دوران پساکرونا خود را بروز خواهد داد؛ به‌طوري که مردم دچار افسردگي رواني و مشکلات رواني پساکرونا خواهند شد، از اين رو از جمله اقدامات سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور توليد بسته‌هاي آموزشي در راستاي تغيير سبک زندگي جديد مردم است. «اعتمادسازي ملي» در شرايط فعلي اهميت دارد، مردم به علت عدم ارائه پيام‌هاي يکدست در سطح کشور مجبور به مراجعه به رسانه‌هاي بيگانه و مغروض و فضاي مجازي هستند، ما بايد از طريق اقناع‌سازي، اعتمادسازي و هماهنگي در ارائه اطلاعات، اعتماد ملي را ايجاد و سلامت روان را از حاشيه به متن منتقل کنيم. اکنون مردم همچنان ابهام دارند، شايعات زياد است و هم‌چنان نيازمند صحبت کردن و گفت‌وگو و مشاوره‌ هستند. مردم همچنان التهاب دارند و بايد به سوالات آنها پاسخ داده شود. بايد اطلس روانشناختي شهرها را آماده کنيم و آمار دقيقي را در اختيار مسئولان قرار دهيم. مداخلات روانشناختي بايد نهادينه شود و زيرساخت‌هاي لازم فراهم شود. در اين زمينه سازمان نظام روانشناختي آماده همکاري و در اختيار قرار دادن سرمايه‌هاي اجتماعي خود به ساير نهادهاي اجرايي کشور است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه