٣عنصر ابتذال اقتصاد ايران را حذف كنيدايران و قطر انرژي اروپا را تامين كنند؛ نه روسيهاز جــام‌جـم تا پـاستـــور این شادی را نیاز داشتیم
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه