۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين
ویژه نامه
مدیران ورزشی به‌دنبال تعویق انتخابات کمیته ملی المپیک بعداز شکست «تیلور» فشار روانی‌ام کمتر شد! 
با «طارمی» برخورد شد، اما به «کنعانی‌زادگان» پاداش دادیم!عکس نوشــتتیم‌ملی باید 
بهترین ترکیب را 
داشته باشدانتظارات از «سپاهان» برآورده نشده