استقلال پس از ۱۰ سال قهرمان نیم‌فصل شد قراردادهای غیرقانونی و اهمال دپارتمان بین‌الملل فدراسیون فوتبال وزارت ورزش به سرخابی‌ها تنفس مصنوعی ندهد یک مهاجم 
«تمام عیار» 
کم داریمبه قهرمان نیم‌فصل 
جام نمی‌دهند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه