رویگری: شرمنده مردم می‌شوم خبرهای خوب درباره از سرگیری کنسرت‌ها«سلطانی» راز شخصیت‌های « افرا» را برملا کرد«خوشخو» 
مشاور وزیر ارشاد شداز ورود افراد نابازیگر در سریال‌ها جلوگیری شودموسیقی نواحی، پژواک اقلیم است
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه