مهتاب «افرا» 
قبلا در 
تلویزیون نبود«افرا»؛ قضاوت  نمی‌کند«پردیس پورعابدینی» در «بی‌مادر»بیشتر نقش‌های طنز بازی کردمسینمای کودک با «خیال» معنا پیدا می‌کند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه