صادق لاریجانی 
جایگرین احتمالی  آیت‌ا... جنتی!اصلاح‌طلبان با جامعه‌محوری به مردم ازگردند قهر رای‌ندهندگان
 با روحانی و جنتی از لغو تحريم‌ها خبري نيستاصولگرایان هم قائل به مذاکره هستند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه