مخاطب از «داریوش ارجمند» ذهنیت «ستایش» را دارد
پخش «آنلاین» تئاتر چرا موفق نشد؟«کیانوش عیاری»
 به کرونا مبتلا شدتئاتر باعث موفقیتم در بازیگری شدمنتقدان سریال «یاور» 
کمی صبر کنند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه