تاخير واكسيناسيون هيچ توجيهي ندارد
 بستن    قرارداد   با چين 
در    دوره  تحريم،خطاسترابطه بررسی‌صلاحیت‌ها با مشارکت حداکثری چرا مردم را مقصر امواج کرونا می‌دانید؟‌  نشست وین و خروجی قابل قبولقرارداد ۲۵ساله، اهرم فشار برای احیای برجامخطر حتمی است‌، حالت اضطراری اعلام کنید رفع موانع توليد، 
شنيدن صداي 
بخش خصوصي 
است
توسعه صنعت 
اسير مافياي وارداتدخالت‌هاي مكرر صداي 
دولت را در آوردحقوق ۴ میلیونی بازنشستگان را راضی نکرد 
تداوم حواشی 
یک کاندیدای نظامی!آمريكا از فشار  
به ايران 
نتيجه نگرفت
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه