جوانان را باور کنیم

نبی‌اله عشقی ثانی فعال اجتماعی

در کشوري با هشتادوپنج ميليون نفر جمعيت زندگي مي‌کنيم با خرده‌فرهنگ‌هاي متفاوت، منطقه جغرافيايي و آب وهوايي مختلف، به لحاظ سني از افراد زير هيجده سال که کودک گفته مي‌شوند تا افراد، ميانسال، سالمند و کهنسال، شهري و روستايي با انتظارات و توقعاتي که چندان با هم يکسان نيستند زير يک پرچم بسر مي‌برند درحالي که از نظرتحصيلات، آگاهي‌هاي اجتماعي وخواسته‌ها متنوع بوده، نگاهشان به دين و باورهاي مذهبي متفاوت است و يکسان عمل نمي‌کنند. از منظر سياسي گرايش به جناح‌هاي مختلفي دارند، نسبت به بعضي احساس نزديکي بيشتري مي‌کنند و عملکرد برخي را با آراي خودشان هماهنگ‌تر مي‌بينند. اما هر طرح و برنامه‌اي براي اداره کشور بايد خواسته‌هاي همه جمعيت هشتاد وپنج ميليون نفري به نوعي در آن ديده شود. عنايت شود تا مشارکت اجتماعي و سياسي همه‌گير شود. در موضوع احزاب سياسي آنچنان که در بسياري از کشورها احزاب فعال هستند و تکاپوي اجتماعي دارند و بر سر چالش‌هايي که مطرح مي‌شود به صورت سازماندهي شده و علني از طريق رسانه‌ها و شبکه‌هاي خبري و نشرياتي که دراختيار دارند به صورت شفاف اعلام موضع مي‌کنند و هر جا لازم باشد طرفدارانشان را دعوت به حضور و اجتماع در خيابان‌ها و محل‌هاي پيش‌بيني شده مي‌کنند تا خواسته‌ها و نظراتشان را به دولت‌هاي وقت و مسئولان اداره کشور ديکته کنند و با حضور در خيابان‌ها و اعلام مواضع‌شان آراي مردم را به سوي خودشان جلب نمايند و نمايندگان مجالس را تحت تاثير قرار دهند. در کشور ما احزاب سياسي وضعيت روشني ندارند و مواضع‌شان را در مورد مسائل کشور به صورت شفاف بيان نمي‌کنند و براي آموزش سياسي جوانان و تربيت کادر جديد سياسي براي اداره کشور براي خود نقشي قائل نيستند. در حوادث اخير کشور با وجود گذشت حدود دو ماه از حضور جوانان در خيابان‌ها و اعتراضات انجام شده، تشکل‌هاي سياسي نظر و ديدگاه‌شان را آنچنان که انتظار مي‌رود و شايسته است بيان نمي‌کنند در حالي که اقتضاي کار سياسيون است که وقتي در کشور مسائل در چنين سطحي پيش مي‌آيد به قصد روشنگري، مردم را توجيه و براي طرفدارانشان اعلام موضع کنند تا از سردرگمي رها شوند. در روزهاي اخير اخبار نگران کننده‌اي از تلفات انساني طرف‌هاي درگير مناقشات در سطح مناطق مختلف و شهرها شنيده و نقل مي‌شود لذا ضرورت دارد براي جلوگيري از گسترش چنين حوادثي تلخ تشکل‌ها واشخاص تاثيرگذار که نفوذ کلام دارند همچنين جناح‌هاي سياسي وارد عمل شوند و براي ساماندهي نابساماني‌ها هر آنچه در توان دارند، عرضه نمايند توجه داشته باشيم که معترضان نه اغتشاشگران فرزندان عزيز کشور هستند که سرمايه ملي ما محسوب مي‌شوند و بايد از آنان مراقبت شود اگر چه بدون‌ترديد افراد و گروه‌هايي هستند که از وضعيت پيش آمده براي رسيدن به اهداف و آمال خود سوءاستفاده مي‌کنند و بر طبل مناقشات خياباني مي‌کوبند تا از آب گل‌آلود ماهي بگيرند. فراموش نکنيم که جوانان معترض که در تظاهرات خياباني حضور پيدا مي‌کنند فاقد هر گونه تجربه سياسي هستند و به راحتي تحت تاثير القائات مغرضان قرارمي‌گيرند مشخص است که ما براي آموزش سياسي و شناخت واقعيات جهان پيرامون به جوانان کم‌کاري کرده‌ايم پس نمي‌توان از آنان انتظار تجزيه و تحليل و فهم مسائل پيچيده حوزه سياست را داشت، همچنين نمي‌توان آنان را از ديدن و شنيدن اخبار و پيام‌هاي منتشره در دنياي مجازي منع کرد که يقينا تاثير عکس بر عملکرد جوانان خواهد داشت بايد جوانان دعوت به مشارکت واقعي در فرايند‌هاي تصميم گيري و اداره کشور شوند جوانان امروز با گذشته بسيار متفاوت و پيشرو هستند براي اداره کشور هم ايده و نظر دارند وعلاقه‌مند به مشارکت هستند به‌طوري‌که خيلي از کسب وکارهاي موفق را جوانان ايجاد کرده‌اند و اگر به آنان فرصت و امکان مشارکت در اداره امور کشور داده شود يقينا مي‌توانند بسيار موثر واقع شوند و براي برون رفت از چالش‌هاي موجود نقش خود را ادا کنند. جوانان کشور و وطنشان را دوست دارند و عاشق ايران هستند و براي سربلندي کشور حاضر به هر نوع فداکاري هستند پس بايد از انرژي مثبت و سازنده آنان براي سربلندي کشور استفاده کرد. همه مسئولان، فرهيختگان، انديشمندان، مصلحان اجتماعي و سياسيون بايد به نشانه‌ها و آثار حوادثي که واقع مي‌شود توجه کنند و قبل از آنکه اعتراضات جوانان تبديل به يک مناقشه ملي شود وارد صحنه شوند و به تکليف خود عمل کنند .

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه