وضعیت برجام و وظیفه ما

علی قنبری اقتصاددان

ايران هنوز درباره خبر نه چندان رسمي اعلام مرگ برجام به نقل از شبکه يک آلمان از سوي آمريکا اظهارنظر نکرده همان‌طور که آمريکا و اعضاي 1+5 هم هنوز مشخصا درمورد مرگ برجام اعلام نظر نکرده‌اند. آنها فکر مي‌کنند ما در موضع ضعيفي هستيم و مي‌خواهند امتياز بگيرند. درحالي که به نظر مي‌رسد اگر برجام احيا مي‌شد چون ما در شرايط خوبي قرار گرفته بوديم و به نفع ايران بود، ولي اگر اين خبر رسميت پيدا کند و دقيق باشد بايد سعي کنيم مسائل را به نحوي حل کنيم که کمترين ضرر و زيان را داشته باشد. کمااينکه اگر برجام احيا شود، از آنجا که در موضع برتر بوديم و منافع و امتيازاتي برايمان به‌همراه داشت. کمااينکه ممکن است امتيازاتي هم به طرف مقابل مثل هر مذاکره، معامله و قراردادي مي‌داديم. ولي به هر جهت بهتر است بگذاريم تا خبر دقيقتري به صورت رسمي از طرف ذينفعان و طرفين مذاکره بيان شود. اما در شرايط تورمي کنوني دولت بايد تلاش و برنامه‌ريزي کند و سعي کند با اقداماتي حداقل ضرر و زيان به کشور وارد شود و به نحوي عمل شود که يک مقدار با کشورهاي همجوار و دوست بيشتر مراودات اجتماعي، اقتصادي و سياسي قويتري برقرار کنيم تا از گزند حوادث و ضرر و زيان‌هايي که امکان دارد به کشور وارد شود، بکاهيم. اعتراضات به مشکلات اضافه مي‌کند و دولت بايد وارد مذاکره با اصناف و گروه‌ها و مجامع شود. اينها نيروهاي همراه نظام هستند و بايد با اينها يکجور برخورد و رفتار کند و با کساني که ناآرامي‌هايشان از روي دلسوزي و وطن‌پرستي است، يکجور برخورد کند. و با آنها که اغتشاشگر هستند و دنبال ارتباط با مخالفان نظام هستند به نحو ديگري برخورد شود. به هر حال بايد دسته‌بندي شود و حداکثر مدارا را با افراد بکنند تا کشور دچار خسارت بيشتر نشود. از طرفي براي اينکه مصوبه دولت در مورد فروش نفت به اشخاص به دلالي، ارزان فروشي و اختلال در بازارها منجر نشود، با توجه به شرايط و حوادث جديد بايد راه دور زدن تحريم‌ها گسترش پيدا کند. وزارت نفت بايد دنبال راهکارهاي دقيق‌تر و عملياتي‌تر براي دور زدن تحريم‌ها باشد. البته بايد به کساني که متقاضي فروش نفت هستند گفته شود افراد ذي‌صلاح را به بانک مرکزي و وزارت اقتصاد معرفي کنند تا دوباره پديده بابک زنجاني‌ها به‌وجود نيايد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه