‌برای حل بحران عراق همه باید کوتاه بیایند

رئيس جريان حکمت ملي عراق در ديدار با سفير روسيه در بغداد تاکيد کرد که بحران سياسي در کشورش قابل حل است به شرط اينکه اراده لازم براي حل مشکلات وجود داشته باشد. به گزارش مهر به نقل از دفتر رسانه‌اي جريان حکمت ملي عراق، «سيد عمار حکيم» رئيس جريان حکمت ملي در ديدار با «البروس کوتراشف» سفير روسيه در بغداد، روابط عراق و روسيه و راه‌هاي تقويت آن در بخش‌هاي گوناگون را بررسي کرد. در اين ديدار که در دفتر رئيس جريان حکمت ملي عراق در بغداد انجام شد، حکيم از همگان خواست که براي پايان دادن به بحراني که در حال تأثيرگذاري بر وضعيت معيشتي ملت عراق است، به مسئوليت خود عمل کنند. حکيم همچنين بر ضرورت طراحي معادله‌اي سياسي که در آن همگان حضور داشته باشند و مطالبات ملت عراق را از طريق تشکيل دولت ملي، خدمت محور و توانمند در ارائه خدمات و ايجاد فرصت‌هاي شغلي تحقق بخشد، تأکيد کرد. رئيس جريان حکمت ملي عراق در بخش ديگري از اين ديدار بيان کرد: بحران سياسي در عراق قابل حل است به شرطي که اراده لازم براي حل مشکلات وجود داشته باشد و همگان با احترام نهادن به منافع ملي عراق از سقف مطالبات خود کوتاه بيايند. سيد عمار حکيم همچنين بر اهميت آغاز اصلاحات با تقويت نهادهاي حاکميتي تأکيدکرد و نهاد حکومت را ضامن واقعي رويارويي با همه چالش‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي در عراق دانست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه