تاکید مجمع تشخیص بر بهبود شاخص‌های محیط زیست

آرمان ملی: اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیستمین و پنجمین جلسه خود، موارد دیگری از سیاست‌های کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه را در خصوص محیط زیست و امنیت انرژی مورد بحث و بررسی قرار دادند.  در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از مجلس، قوه قضائیه و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، ستاد مشترک نیروهای مسلح، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک، دو بند الحاقی به سیاست‌های کلی برنامه هفتم را بررسی کردند. اعضای کمیسیون در این جلسه پس از طرح دیدگاه‌های خود درباره شاخص‌های عملکردی محیط زیست به‌ویژه آلودگی هوای کلانشهرها با الحاق بند پیشنهادی کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع مبنی بر «بهبود شاخص‌های عملکردی محیط زیست حداقل پنج پله در هر سال، کاهش ده درصدی سالانه آلودگی هوای کلانشهرها و مدیریت اثرات و عوارض تغییر اقلیم با استفاده از ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی» به سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور، موافقت کردند. همچنین در ادامه اعضای کمیسیون مشترک با پرداختن به موضوع امنیت انرژی مقرر کردند که «افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی با سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در اکتشاف و تولید مخازن و میادین مشترک» انجام پذیرد. مصوبه دیگر کمیسیون راجع به «افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز در مخازن غیر مشترک با تاکید بر بهبود مستمر ضریب بازیافت به میزان متوسط یک درصد سالانه با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه