کاهش شش واحدی میانگین تورم

هادی حق شناس اقتصاددان

 

 

 

 

با اينکه مطرح مي‌شود در دهه 90 رشد اقتصادي ناچيز داشتيم، ولي واقعيت مطلب اين است که سال‌هاي 97 و98 دو سال بد به لحاظ رشد اقتصادي منفي بود وگرنه در سال‌هاي 92 تا 96 دولت يازدهم رشد اقتصادي بيش از 7/5 (پنج و هفت دهم) درصد را تجربه کرد درنتيجه عملکرد دولت اول روحاني به لحاظ اينکه تحريم‌ها لغو شد و شرايط کشور به ريل اصلي برگشت رشد اقتصادي مناسبي تجربه کرد و دقيقا هم طي چهار دهه گذشته، فقط در سال‌هاي 95 و 96 دو سال پياپي بود که نرخ تورم يک رقمي داشتيم اما خروج ترامپ از برجام منجر به اين شد که سال‌هاي 97 و 98 رشد اقتصادي منفي را تجربه کنيم اما سال‌هاي 99 و 1400 دو سال پياپي رشد اقتصادي بالاي 4 درصد بود. به‌خصوص سال 99 که اقتصاد دو شوک را تحمل و رشد بالاي 4 درصد را تجربه کرد. شوک اول که تحريم بود و از سال 97 شروع شده بود و شوک دوم کرونا. سال 99 در دنيا بسياري از اقتصادها رشد اقتصادي منفي را تجربه کردند اما اقتصاد ايران به رغم تحريم و کرونا، رشد اقتصادي بالاي 4 درصد را تجربه کرد و در 1400 هم باز رشد اقتصادي بالاي 4 درصد بود. جالب اين است که اقتصاد در فصل اول سال گذشته، رشد اقتصادي حدود 7 درصد را تجربه کرد. حال نکته اين است که اگر بخواهيم اين را مقايسه يا شبيه سازي کنيم يعني سال1400 را که سال اول دولت است با سال اول دولت روحاني شبيه سازي کنيم سال قبل دولت، يعني سال 99 را با سال 91 مي‌بينيم که در سال 91 اقتصاد رشد منفي داشت يعني دولت قبل دهم اقتصاد را با موتور خاموش تحويل دولت بعد داد اما دولت تدبير و اميد اقتصاد را موتور روشن تحويل داد، چون در سال 99 رشد اقتصادي بيش از 4 درصد داشتيم. از منظر تورم طبيعي است که خروج ترامپ از برجام از يکسو و از سوي ديگر موضوع کرونا و افزايش قيمت دلار و سقوط بازار بورس در نيمه دوم سال 99 و مجموعه اين شرايط منجر به اين شد که اقتصاد در سال‌هاي 99 و 1400 تورم بالايي را تجربه کند. شهريور سال گذشته تورم نقطه به نقطه حدود 43 درصد بود که بعد از هشت ماه در دولت جديد به حدود 39 درصد رسيد يعني چهار واحد کاهش. در اقتصاد معمولا براي تحليل از تورم ماهانه يا از تورم نقطه به نقطه استفاده نمي‌کنند. تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه ابزاري است در دست سياستگذار که سياست‌ها را در جهت کاهش نرخ تورم تغيير بدهد. آنچه مبناست، تورم ميانگين است که تورم ميانگين با عدد تورم نقطه به نقطه فاصله دو واحدي را داشت. يعني تورم ميانگين در شهريور سال گذشته حدود 45 درصد بود که در ارديبهشت سالجاري بعد از هشت ماه به حدود 39 درصد رسيده است؛ يعني شش واحد کاهش درحالي که وزير محترم اقتصاد قبل از وزارت بيان کرده بود که هر دولتي بيايد، بين 10 تا 15 واحد تورم کاهش پيدا مي‌کند حتي اگر کاري انجام ندهد. درحالي که همان طور که ذکر شد، تورم ميانگين بعد از استقرار دولت سيزدهم و گذشت بيش از هشت ماه به جاي کاهش 10 تا 15 واحدي مورد ادعاي وزير اقتصاد فقط 6 واحد کاهش پيدا کرده است. آيا نبايد به دنبال علت اصلي عدم کاهش تورم رفت؟

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه