واکنش ستاد حقوق بشر ايران به ادعاي گوترش

 

آرمان ملي: ستاد حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران در واکنش به گزارش وضعيت حقوق بشري آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل که به پنجاهمين نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، بيانيه‌اي داد. در اين بيانيه با اشاره به پاسخ افزون بر 40 صفحه‌اي ايران به پيش‌نويس اين گزارش آمده است: اعطاي ماموريت گزارش‌دهي کشوري به دبيرکل آن هم با موضوع حقوق بشر، در حالي که سازوکار تخصصي بين‌المللي در اين رابطه وجود دارد، موجه و منطقي نبوده و اقدامي غيرضروري و غيرحرفه‌اي است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه