افزایش نقدینگی به تورم می‌انجامد

محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس

 

 

 

 

يکي از مسائل بسيار مهمي که دولت بايد با دقت، درايت، برنامه‌ريزي و وسواس مديريت و اجرا کند؛ مسئله اصلاح ارز 4200 توماني است. بارها گفته شده که اين کار، بسيار مهم است و مديران اقتصادي کشور بايد توان انجام اين کار مهم و بزرگ را داشته باشند اما ظرف اين هشت ماه برخي نشان دادند بيش از آنکه کار انجام دهند، قول و وعده مي‌دهند. در ديداري که در ماه مبارک با آقاي رئيس‌جمهور داشتم، گفتم که بايد اتاق فکر داشته باشيد چون برخي مديران بعضا جوان و کم تجربه هستند لذا بايد از علم و تجربه افراد باتجربه و متعهد که عمري را صرف خدمت کردند، استفاده کنيد. البته اخيرا جلسه‌اي با نخبگان اقتصادي گذاشته‌اند و مي‌توان اميدوار شد که کار را به کارشناس بسپرند. از اين رو اميدوارم نظرات کارشناسان خارج از دولت که دلسوزند را گرفته و با کمک آنها بتوانند کشور را از اين گردنه عبور دهند. يکي از ضعف‌ها اين است که برخي مديران زياد قول مي‌دهند. وقتي گفته مي‌شود که پايه پولي را بالا نبرديم، اين سخني است که به زبان مي‌آيد ولي متخصصان آمار بانک مرکزي را نگاه مي‌کنند و مي‌بينند 142 هزار ميليارد تومان در سه ماهه دوم بر پايه پولي افزوده شده يعني بانک مرکزي چاپ اسکناس اضافي انجام داده که يکي از دلايل افزايش تورم است. ظاهرا قرار است آرد را به نانواها بدون سوبسيد بدهند و افراد در مراجعه به نانوايي با کشيدن کارت بانکي مبلغ مورد نظر را پرداخت و مابقي را دولت به حساب نانوا واريز مي‌کند که در اينصورت باعث مي‌شود نقدينگي افزايش پيدا نکند ولي اگر پول را به حساب خانوار بريزند يقينا افزايش نقدينگي داريم که بر تورم خواهد افزود. براي بقيه کالاها هم بايد چنين راهکارهايي پيدا کنند و اگر به متخصصين و متبحرين مراجعه کنند مي‌توانند اين مسئله را مديريت کنند ولي اگر با همان فرمان سابق حرکت کنند و نقدينگي را افزايش دهند، حتما پايه پولي بالا مي‌رود و تورم افزايش پيدا خواهد کرد همان‌طور که دلار وارد کانال 29 هزار تومان شد. واکنش بازار ارز و طلا به دو موضوع برجام و تورم بستگي دارد. با کنترل چهار کالاي اساسي که آرزو مي‌کنيم بتوانند، چون به مردم فشار مي‌آيد، فکري نيز براي مابقي کالاها بايد کرد. برخوردها بايد بازدارندگي داشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه