مافياي خودرو با «بگير وببند» جا نمي زند...

آرمان ملي بررسي مي كند:

مافياي خودرو با «بگير وببند» جا نمي زند...

دبير و سخنگوي هيات تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو از انتشار ليستي خبر داده که بر اساس اسامي مافياي خودرو در آن مشخص شده و قرار است با مقابله با اين گروه صنعت خودروسازي کشور متحول شود در واقع انتشار ليست مافياي خودرو و بگير و ببند برخي از افراد موضوع تازه اي نيست و تجربه نشان داده هر زمان در يکي از حوزه‌ها شاهد رشد بي منطق و افسار گسيخته قيمت‌ها بوده‌ايم دولت‌ها با بگير و ببند عده‌اي و معرفي سلطان هاي مختلف سعي کرده‌اند تا کمي از التهابات بازار بکاهند اين در حاليست که با وجود حذف اين سلطان‌ها بازهم شاهد تداوم رشد قيمت‌ها بوده‌ايم البته در حوزه خودرو ترديد وجود ندارد که مافياي خودرو وجود دارند، اما اين مافيا را نبايد در بدنه صنعت جست‌وجو کرد همانگونه که برخي از شنيده‌ها از شکل گيري کنسرسيومي خبر مي‌دهند که اساسا در حوزه خودرو فعاليت نداشته و قصد دارند تا به صورت انحصاري تمامي مبادلات و عرضه خودرو را تحت پوشش خود درآورند حال بايد منتظر شد و ديد آيا ليست مجلس شامل تمامي افراد خواهد شد يا بازهم مقابله با مافيا تنها به معرفي چند نفر محدود مي‌شود. سيدعلي موسوي دبير و سخنگوي هيات تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو، درباره آخرين اخبار از تحقيق و تفحص از صنعت خودرو اظهار کرد: طي فرآيند تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو، ليست جديدي از اسامي مافياي خودرو به دست آورده‌ايم که به زودي آن را منتشر خواهيم کرد. وي افزود: ريشه کن شدن مافياي خودرو، قطعا مي‌تواند بخش قابل توجهي از مشکلات صنعت خودروسازي کشور و بهبود کيفيت در اين حوزه را حل کند. از طرفي مافياي خودرو دست به واردات قطعات دست دوم و بدون کيفيت مي‌زند که استفاده اين قطعات در خودرويي مانند پرايد، خطرات جاني متعددي را براي مردم ايجاد کرده است. موسوي با اشاره به موضوع واردات خودرو ادامه داد: واردات خودرو تا حدي مي‌تواند بر تعديل قيمت خودروي داخلي اثرگذار باشد، اما نبايد فکر کنيم که با واردات اتفاق خاصي در زمينه تعديل قيمت خودرو بيفتد زيرا فرآيند واردات نيز به دست مافياي خودرو خواهد افتاد. اين نماينده مجلس تاکيد کرد: البته بنده مخالف واردات خودرو نيستم، چراکه به وسيله واردات مي‌توانيم در حوزه افزايش کيفيت خودروي داخلي و ايجاد فضاي رقابتي، اثرگذار باشيم. با اين حال اما واردات نمي‌تواند اثر چنداني بر کاهش قيمت‌ها داشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه