سینماداران پاسخگو باشند

مديرکل نظارت بر عرضه و نمايش فيلمسازان در واکنش به قاچاق فيلم از طريق فيلمبرداري از روي پرده سينما تصريح کرد: در اين خصوص سينماداران و انجمن سينماداران بايد جوابگو باشند. روح ا... سهرابي گفت: متاسفانه، در هفته‌هاي اخير شاهد برخي اتفاقات و بي‌اخلاقي در زمينه اکران آثار سينمايي هستيم. قاچاق فيلم از طريق فيلمبرداري از روي پرده سينما موجب نگراني صاحبان آثار شده که البته اين نگراني کاملا به‌جاست. اما واقعيت امر اين است که در اين مرحله وظيفه مراقبت از سرمايه‌هاي فيلمسازان بر عهده سينماداران و مسئولان سالن‌هاي سينمايي است و اين وظيفه و ماموريت ذاتا ذيل وظايف و ماموريت‌هاي سالن داراند تعريف و اعلام شده است. وي ادامه داد: شواهد نشان مي‌دهد عدم دقت دست‌اندرکاران سالن‌ها اصلي‌ترين عامل قاچاق فيلم‌ها از روي پرده است و انتظار مي‌رود عوامل آن از کليه ظرفيت‌هاي موجود جهت مراقبت از سرمايه فيلمسازان بهره بگيرند. مديرکل نظارت بر عرضه و نمايش فيلم با بيان اينکه بديهي است اداره کل نظارت بر عرضه و‌ نمايش به‌جد پيگير اين ماجراست خاطرنشان کرد: چنانچه کوتاهي و سهل‌انگاري سالن‌دار و سينماداري محرز شود مطابق با قوانين و آيين‌نامه‌هاي موجود ضمن معرفي به مراکز حقوقي، قطعا از طرف سازمان سينمايي نيز دچار محروميت‌ها و جريمه‌هاي سنگين خواهند شد. چرا که معتقديم نبايد سرمايه‌هاي ميلياردي قشر زحمتکش سينما اينچنين راحت توسط سارقان فرهنگ و اقتصاد و بر اثر بي‌تفاوت و مسئوليت‌ناپذيري سينماداري به تاراج برود. وي اضافه کرد: البته، اکثريت سينماداران و مديران سينماها افرادي دلسوز و مسئول هستند اما همان يکي دو ‌مورد هم، براي تخريب چهره و جايگاه اين قشر پرتلاش کافي است و لذا حداقل انتظار ما به‌عنوان ناظر بر رفتار و عملکرد اهالي سينما اين است که نسبت به اين معضل بسيار جدي و مخرب احساس مسئوليت کرده و اقدامات کاربردي و موثر انجام دهند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه