مردم مهم‌ترین سرمایه اصلاح طلبان

اصلاح طلبان هموار مردم را تکيه گاه خود مي‌دانستند و هنوز هم بر اين موضوع تاکيد دارند. دبيرکل حزب کارگزاران گفت: قاطع مي‌گويم هيچ امري براي اصلاح‌طلبان مهم‌تر از مردم وجود ندارد و دلايل آن هم روشن است. مردم هدف ما هستند که به آنها خدمت کنيم و آنها را رشد دهيم و بسترهاي رشد و رفاه آنها را فراهم کنيم. حسين مرعشي ادامه داد: بايد آسايش و آرامش آنها را فراهم بکنيم و تعالي آنها را رقم بزنيم. به يک مفهوم مردم هدف اصلي هستند و به مفهوم ديگر اصلاح‌طلبان سرمايه‌اي مهم‌تر از مردم ندارند. يعني آن کسي که مي‌گويد صندوق مهم است، اگر صندوقي برقرار باشد و مردم نيايند، کدام رأي پشتوانه اصلاح‌طلبان خواهد شد. يادمان باشد ميدان سياست ميدان مبارزه است؛ فرش قرمز قرار نيست پهن کنند که مردم، سياسيون و اصلاح‌طلبان تشريف بياوريد و با چشم بر هم زدني همه مسائل‌تان را حل مي‌کنيم. دانه‌دانه مسائل کشور را درست کردن و اصلاح کردن و تدبير کردن و منظم کردن و تغيير جهت دادن همگي نياز به مبارزه دارد چراکه نيروهايي در مقابل اصلاحات مقاومت مي‌کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه