مهم‌ترین ایراد به لایحه رتبه‌بندی

حسین معافی فعال حوزه فرهنگی

سخنگوی شورای نگهبان در برگشت لایحه رتبه‌بندی معلمان به مجلس اعلام کرد که این شورا با اهداف مصوبه موافق است و با توجه به اینکه این مصوبه لایحه است نیز مورد پذیرش ماست و در برخی از موارد نسبت به لایحه دولت و نسبت به تغییراتیکه در مجلس به لایحه صورت گرفته است، شورای نگهبان اشکالات و ابهاماتی را دارد. وی اضافه کرد اگر این ابهامات و ایرادات به صورت دقیق و شفاف برطرف شود، در عمل با مصوبه‌ای کارآمد و قابل اجرا روبه‌رو خواهیم بود که رضایت این قشر فرهیخته، دلسوز و زحمتکش را در پی خواهد داشت لذا باید دولت و مجلس نسبت به این موارد نیز جلساتی برگزار و توافق کنند. بر اساس نامه شورای نگهبان به مجلس که در فضای مجازی هم منتشر شده ایرادات و ابهاماتی نظیر سنوات تربیت معلم، شاغلین اداری آموزش و پرورش، شاخص‌های رتبه‌بندی، تاریخ اجرای احکام، وضعیت بودجه در سال آتی، اعضا و کارکرد هیات ممیزی، تعیین حداقل دریافتی‌، مغایرت ماده ٦ لایحه رتبه بندی (حداقل حقوق) با بند ١٠اصل سوم قانون اساسی و مهم‌تر از همه ایراد از ماده 5 این لایحه، وجود دارد. ماده 5 این لایحه بحث افزایش بار مالی آن است که مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شده و از ایرادات و ابهامات شورای محترم نگهبان است. دراصل ۷۵ آمده است که طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد؛ در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. در ماه‌های گذشته مجلس نیز مهم‌ترین چالش را برای تصویب رتبه‌بندی معلمان در تأمین منابع مالیآن برای نیمه دوم سال 1400 و سال آتی در پیش روی داشت که بالاخره بعد از جلسات متعدد این لایحه را با کلی تغییرات مصوب کرد و برای تأیید به شورای نگهبان فرستاد. ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به این لایحه نشان از عدم توجه و دقت کافی مجلس و کمیسیون آموزش به پیش بینی منابع مالی مورد نیاز و عدم توجه به برخی موارد قانونی در لایحه رتبه بندی معلمان بوده است. امید است که با توجه به اعتراضات معلمان نسبت به اجرای کامل و سریع لایحه رتبه‌بندی، مجلس و شورای نگهبان در اولین فرصت ابهامات و اشکالات قانونی این لایحه را برطرف و آموزش و پرورش نیز در پایان سال جاری و از مهر1400 آن را اجرایی کند تا شاهد رشد و شکوفایی آموزش و پرورش که زیربنای توسعه کشور است، باشیم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه