امنیت مقوله‌ای چند وجهی است

ادامه از صفحه اول/ عنوان نظر کارشناسانه پذیرفت‌؟ یا مواضع اخیر معاون وزیر تعاون در مصاحبه با شبکه پنج سیما را که حاکی از عدم آگاهی ایشان از خط فقر و حداقل کالری مورد نیاز به عنوان مباحث اولیه اقتصادی است، یا خط فقر ۴ میلیونی اعلامی توسط وزیر جوان و جنجالی تعاون‌، کار و رفاه را مواضع علمی تلقی کرد‌؟ آقای رئیس‌جمهور باور کنید که با این مردان اقتصادی‌، هدف ۴ میلیون اشتغال و ۴ میلیون مسکن و نهایتاً عدالت اجتماعی حداقلی جنابعالی درست محقق نمی‌شود‌، معضل فراگیر بیکاری حل نمی‌شود‌، تورم لجام گسیخته تعدیل نمی‌شود و کسب و کار رونق نمی‌گیرد‌. متواضعانه توصیه می‌شود تا دیر نشده‌، نخبگان عاشق وطن و مسئولیت پذیر را میدان دهید، اتاق فکر نخبگان و اندیشمندان و صاحبان تجارب موفق را سازمان دهید. جناب آقای رئیسی‌، کسی که نان ندارد فاقد امنیت است و احتمال دارد امنیت دیگران را نیز مختل سازد‌. بررسی‌ها به روشنی نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از آسیب‌ها در فقر و بیکاری است و متأسفانه علاوه بر گسترش روز افزون آسیب‌های اجتماعی‌، اشکال جدیدی از آسیب‌ها خودنمایی می‌کند که احساس امنیت را در تمامی عرصه‌های زندگی تخریب می‌کنند‌. مطمئن باشید که اگر بساط رانت و فساد فراگیر با عزم راسخ مسئولان ذیربط جمع شود‌، خویشاوندسالاری جای خود را به شایسته‌سالاری دهد و ثروت‌های عمومی به صورت شفاف در چرخه اقتصادی قرار گیرد‌، اعتماد عمومی ترمیم خواهد شد، چرا که مردم خوب ما همان ملت مدافع وطن در دهه اول انقلاب هستند. آقای رئیس‌جمهور بیایید در آستانه چهل و سومین سالگرد انقلاب‌، دولت انقلابی را به صورت واقعی عملیاتی کنید و همه فرزندان شایسته وطن را صرف نظر از نسبت‌ها و وابستگی‌ها به‌کار بگیرید که نتیجه آن چیزی جز تامین امنیت در ابعاد مختلف نخواهد بود. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه