علی عسگری پرید تو بشکه نفت!

پیام پورفلاح / منبع: اینستاگرام کارتونیست

عبدالعلی علی‌عسگری به عنوان مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس
 (بزرگترین شرکت پتروشیمی کشور) منصوب شد!

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه